Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

Facebook

Most Recent Articles

นายกบอกเล่าข่าวสมาชิก

Read More

โควิด-19

(1) ไอแห้ง + จาม = มลพิษทางอากาศ(2) ไอ + มูก + จาม + น้ำมูกไหล = โรคไข้หวัด(3) ไอ + เมือก + จาม + น้ำมูกไหล + ปวดร่างกาย + อ่อนแรง + ไข้อ่อน = ไข้หวัดใหญ่(4) อาการไอแห้งจาม + + ความเจ็บปวดของร่างกาย + ความอ่อนแอ +...

Read More

ระเบียบการจัดตั้งศูนย์ประสานงานสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

คลิกดูรายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมา ** คลิกที่ Download **...

Read More