Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

Lanna Wellness City Fair (Lanna Expo 2015)

เชิญเที่ยวงานมหกรรมล้านนาเมืองสุขภาพ Lanna Wellness City Fair (Lanna Expo 2015) วันที่ 4-13 กันยายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เชียงใหม่ ภายในงานพบกับคลินิกแพทย์แผนไทยต้นแบบที่ใหญ่ที่สุดในภาดเหนือ งานประชุมวิชาการ ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร สินค้าเพื่อสุขภาพต่างๆมากมาย และกิจกรรมบันเทิงบนเวทีอีกหลากหลาย

 

 

 

 

 

468 ad