Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

Lanna Health Fair 2016

เชิญเที่ยวงาน Lanna Health Fair 2016 สุขภาพยั่งยืนวิถีล้านนา  ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. – 6 ก.ค. 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาจิ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

468 ad