Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

Lanna Health Fair 2012

 ชม ชิม ช้อป Lanna Health Fair 2012 วันที่ 21 – 24 กันยายน 2555 เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และการประชุมบริการสุขภาพนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 วันที่ 21 -22  กันยายน 2555 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

 

468 ad