Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

Lanna Health Fair 2011

20 – 24 ตุลาคม 2554 ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ จัดนิทรรศการและกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านล้านนา ในงาน “Lanna Health Fair 2011”

 

468 ad