Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

Lanna Health Fair 2012

21-24กันยายน2555
ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาจังหวัดเชียงใหม่  จัดนิทรรศการและกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านล้านนา ในงาน Lanna Health Fair 2012 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

 

468 ad