Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

Lanna Expo 2019

เชิญเที่ยวงาน Lanna Expo 2019 ณ.ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 7 กรกฏาคม 2562 เวลา 10.00 -20.00 น. (เสาร์-อาทิตย์ 10.00 -21.00 น.)

468 ad