Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

ติดต่อเรา

ติดต่อสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและยินดีรับฟังคำแนะ นำคำติชม ในรายละเอียกของการดำเนินงาน ในโครงการต่างๆ ห้ากท่านมีข้อเสนอแนะ และ ต้องการติดต่อ เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับสมาพันธ์ ท่านสามารถ กรอกรายละเอียก ตามช่องรายการด้านล่าง เพื่อส่งของเสนอแนะ หรือ ของร้องเรียนต่างๆ ของ่ท่านมายังสมาพันธ์โดยตรง ผ่านทาง WEBSITE www.lannahealth.com, E-mail :  [email protected]

 

** นายวัลลภ เผ่าพนัส   ประธานสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา
สถานที่ติดต่อ

ร้านภูมิสมุนไพร 336/16 ม.4 อาคารพาณิชย์หมู่บ้านสมหวัง (วงแหวนรอบ 3)  ต.สันผักหวาน
อ.หางดง จ.เชียงใหม่  50230
โทรศัพท์: 053-482336  มือถือ: 086-9197909

** นายสมบัติ ไตรศรีศิลป์  รองประธานคนที่ 1 (ฝ่ายประกันสังคมสมาชิก)
สถานที่ติดต่อ
โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท 49 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ : 053-200300  Fax : 053-203104 มือถือ: 081-8837845

** นายรักศักดิ์ อิทธิเดช  เลขาธิการ
สถานที่ติดต่อ
เตชสิทธิ์คลินิกแพทย์แผนไทย  17/2 หมู่ 1 ถ.ชม.-ฮอด ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
โทรศัพท์: 053-367582 มือถือ: 083-0356262

** เลขานุการคณะกรรมการ และฝ่ายประสานงานธุรการสมาพันธ์ฯ   
มือถือ: 088-4007936  Line ID: mazda297  (รุ้งวรรณา)

 

 

Captcha:
2 + 13 =