Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

นายกบอกเล่าข่าวสมาชิก

Read More

โควิด-19

(1) ไอแห้ง + จาม = มลพิษทางอากาศ(2) ไอ + มูก + จาม + น้ำมูกไหล = โรคไข้หวัด(3) ไอ + เมือก + จาม + น้ำมูกไหล + ปวดร่างกาย + อ่อนแรง +...

Read More

ระเบียบการจัดตั้งศูนย์ประสานงานสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

คลิกดูรายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมา ** คลิกที่ Download **...

Read More

ประชุมสามัญประจำปี 2563

ประชุมสามัญประจำปี 2563 สาระสำคัญของการประชุมในวันนี้คือ การเลือกตั้งประธานคนใหม่เพื่อดำรงประจำปี 2564-2565 ผลการเลือกตั้ง อ.สมบัติ...

Read More

หลักการแพทย์แผนไทยกับการรักษาโรค ( Covid – 19 )

หลักการแพทย์แผนไทยกับการรักษาโรค ( Covid – 19 ) โดยอ.วัลลภ เผ่าพนัส ประธานสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนากับ อ.ดร.ธนชัย พันธ์เกษมสุข...

Read More

การแพทย์แผนไทยสู้ภัยโควิด – 19

ถึงเวลาใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยสู้ภัยโควิด-19 ช่วยชาติ สถานการณ์ของโรคระบาดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือที่เรียกว่า...

Read More