Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

เรียนแพทย์แผนไทย 2559

  รับสมัครเรียนแพทย์แผนไทยประจำปีการศึกษา 2559      เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 25 ธ.ค. 2558        ...

Read More

เรียนแพทย์แผนไทย

รูปกิจกรรมแพทย์แผนไทย สถานที่รับสมัคร 1. โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท IDI 49 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่  (ก่อนถึงสยามทีวี...

Read More