Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

กัวซาบำบัด

กัวชา คำนี้มีความหมายว่า กัว แปลว่า ขูด ส่วนคำว่า ซา แปลว่า พิษ นั้นก็หมายความว่า การขูดพิษหรือจะพูดว่า การขูดพิษ ออกทางผิวหนัง โดยการขูด...

Read More

น้ำผึ้งสมุนไพร “รมัยพร”

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์  แต่เดิมคนไทยผลิตสบู่โดยใช้น้ำจากขี้เถ้า มาใช้ในการชำระล้างในครัวเรือนมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ...

Read More

ขมิ้น สมุนไพรใกล้ตัว

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Curcuma long Linn. ชื่ออื่น : ขมิ้น, ขมิ้นแกง, ขมิ้นหยอก, ขมิ้นหัว, ขี้มิ้น, หมิ้น  ขมิ้นพืชล้มลุก อายุหลายปี...

Read More