Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

การแพทย์ทางเลือกคืออะไร

การแพทย์ทางเลือกคือ ในประเทศไทยนั้น การแพทย์ทางเลือก คือ การแพทย์ที่ไม่ใช่ การแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทย...

Read More

การฝังเข็ม

การฝังเข็ม (จีน: 針灸; อังกฤษ: Acupuncture) เป็นการแพทย์ทางเลือกแขนงหนึ่ง โดยการฝังเข็มเข้าไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย...

Read More

การรักษาโรคด้วยผึ้ง

 การรักษาโรคด้วยผึ้ง คืออะไร Apitherapy หมายถึง การบำบัด บรรเทา รักษาโรคและอาการโดยใช้ผลิตภัณฑ์ผึ้ง อันได้แก่ น้ำผึ้ง...

Read More