Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

การแพทย์แผนไทยสู้ภัยโควิด – 19

ถึงเวลาใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยสู้ภัยโควิด-19 ช่วยชาติ สถานการณ์ของโรคระบาดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือที่เรียกว่า...

Read More

รู้เท่าทันสันนิบาตฤดู : การดูแลสุขภาพช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย

เป็นที่รับรู้กันทั่วไปว่า ในประเทศไทยแบ่งฤดูกาลเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝนและฤดูหนาว ใน 1 ปี มี 12 เดือน  แต่ละฤดูกาล จึงมีกำหนดระยะเวลา...

Read More

เล่าประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยโรคเส้นเลือดสมองตัน

ในช่วงเวลาปีเศษที่ผ่านมา  ดิฉันมีโอกาสได้ดูแลผู้ป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ...

Read More

สุขภาพดีรู้ได้อย่างไร

                                                                                  การที่กล่าวว่าสุขภาพแข็งแรงนั้นเป็นอย่างไร...

Read More

ร่างพระราชบัญญัติ วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ….

ร่างพระราชบัญญัติ วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ….                  ...

Read More

วิวัฒนาการการแพทย์แผนไทย

ประวัติความเป็นมา การแพทย์แผนไทยเชื่อกันว่ามีต้นกำเนิดมาจากการแพทย์แบบอายุรเวทของอินเดียโดยผู้ที่เป็นแพทย์แผนไทยทุกคนจะเคารพและยกย่องให้ท่าน...

Read More