Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขอส่งความปรารถนาดีอันอบอุ่นนี้ให้แก่ท่านและครอบครัว ขอให้มีความสุขสันต์เนื่องในวันแห่งการเริ่มต้นใหม่ของปี...

Read More

งานบรรยายพิเศษ คณะเกษตรศาสตร์ มช.

บรรยายกาศงานบรรยายพิเศษเรื่อง ” รู้สมุนไพรไทย หาย…ห่างจากโรคความดันและเบาหวาน” ณ...

Read More

เชิญร่วมฟังบรรยาย

  สถาบันวิจัยหลังการเก็บเกี่ยวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่                         สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา   สมาคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม่...

Read More

เรียนเชิญร่วมพิธีไหว้ครูประจำปี

 

Read More

เชิญร่วมพิธีไหว้ครูประจำปี

เชิญร่วมพิธีไหว้ครูของสมาคมนวดแผนไทยจังหวัดเชียงใหม่...

Read More

Lanna Health Fair 2012

 ชม ชิม ช้อป Lanna Health Fair 2012 วันที่ 21 – 24 กันยายน 2555 เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต...

Read More