Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

โควิด-19

(1) ไอแห้ง + จาม = มลพิษทางอากาศ(2) ไอ + มูก + จาม + น้ำมูกไหล = โรคไข้หวัด(3) ไอ + เมือก + จาม + น้ำมูกไหล + ปวดร่างกาย + อ่อนแรง +...

Read More

ระเบียบการจัดตั้งศูนย์ประสานงานสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

คลิกดูรายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมา ** คลิกที่ Download **...

Read More

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กับสภาการแพทย์แผนไทย...

Read More

เรียนแพทย์แผนไทย ปีการศึกษา 2561

รับสมัครเรียนแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2561  หลักสูตรที่เปิดสอน เวชกรรมไทย เรียน 3 ปี เภสัชกรรมไทย เรียน 2 ปี นวดไทย เรียน 2 ปี...

Read More

ร้านขายยา”ภูมิสมุนไพร”

 “ภูมิสมุนไพร”  เป็นร้านขายยาแผนไทย และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากสมุนไพร รับปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยาสมุนไพร โดย เภสัชกรแผนไทย...

Read More

มหกรรมล้านนาเมืองสุขภาพ Lanna City Wellness (Lanna Expo 2015)

มหกรรมล้านนาเมืองสุขภาพ Lanna City Wellness (Lanna Expo 2015) ระหว่างวันที่ 4-13 กันยายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ...

Read More