Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

เรียนแพทย์แผนไทย ปีการศึกษา 2561

รับสมัครเรียนแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2561  หลักสูตรที่เปิดสอน เวชกรรมไทย เรียน 3 ปี เภสัชกรรมไทย เรียน 2 ปี นวดไทย เรียน 2 ปี...

Read More

สุขภาพดีวิถีไท เริ่มต้นได้ด้วยตนเอง

เชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “สุขภาพดีวิถีไท เริ่มต้นได้ด้วยตนเอง” ในงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 วันที่ 31...

Read More

“ไม่ขี้” ไม่ใช่เรื่องขี้ๆ

อาการของโรคท้องผูกคือ  ถ่ายยาก ถ่ายน้อย  ไม่ถ่ายทุกวัน ลักษณะอุจจาระ เป็นก้อนกลมเล็ก ไม่เป็นลำยาว   อาจทำให้ท่านรู้สึกอึดอัด หงุดหงิด ...

Read More