Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

เชิญร่วมงาน วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ

เชิญร่วมงาน วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ วันเสาร์ ที่ 29 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 -16.00 น.
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อุทธยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวนโลก)

เข้าร่วมงาน ฟรี ไม่ต้องซื่อบัตรผ่านประตู เพียงแจ้งที่ห้องจำหน่ายบัตรว่า มาร่วมงานวันภูมิปัญญาไทย

 

สื่อ 29 ต.ค.

 

 

468 ad