Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

รับสมัครนักการแพทย์แผนไทย

  ด้วยโรงพยาบาลสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ปีงบประมาณ 2557  จำนวน 1 อัตรา

                       ตำแหน่ง  นักการแพทย์แผนไทย  อัตราคาจ้าง 15,000 บาทประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี

 บ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่  

                   วันที่รับสมัคร      วันที่ 10 – 21 ตุลาคม  2556
วันที่สอบ    วันที่ 24 ตุลาคม 2556

สถานที่รับสมัคร  งานการเจ้าหน้าที่  กลุ่มงานการจัดการ  โรงพยาบาลสะเมิง (อาคารตึกผู้ป่วยนอก (30 เตียง)  ชั้น 2)  ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดได้ตามเอกสารที่แนบมานี้

รายละเอียดการรับสมัคร

                                                                                              

468 ad