Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

โรคบ้านหมุน (Vertigo)

โรคบ้านหมุน  (Vertigo)

สาเหตุ เกิดจากธาตุลมแปรปรวน ไหลเวียนติดขัดเกิดแรงอัดในช่องหูแล้วทำให้น้ำในหูชั้นใน (Cochlea) เสียสมดุล ทำให้สูญเสียการทรงตัวและการมองเห็นทำให้ตามองภาพเลื่อนเป็นฉากๆ เหมือนกดชัตเตอร์เดินโซเซ และมีอาการเหมือนบ้านหมุน บางครั้งทำให้เวียนศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน

 การรักษาต้องปรับสมดุลของธาตุลม พอสรุปได้ดังนี้

                1. มีการนวดรักษาตามเส้นประธานสิบ

                2. มีการกินยาถ่ายธาตุลม

                3. มีการอบความร้อนและสมุนไพร

                4. มีการกินยาหอมปราบลม

                5. มีการฝึกเดินลมปราณให้ไหลเวียนสะดวก

                6. มีการออกกำลังกายในท่าที่เหมาะสม

                7. กินอาหารที่มีรสเผ็ดร้อน

การนวดและใช้ยาสมุนไพร  ควรปรึกษาผู้ประกอบการโรคศิลปะการแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

 

468 ad