Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

เชิญฟังบรรยายเรื่อง “สุขภาพดีวิถีไทย”

  เชิญฟังบรรยายเรื่องสุขภาพดีวิถีไทย

วันอาทิตย์ ที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น๔ โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท (ช่างหล่อคลินิก)

เลขที่ ๔๙ ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๐๐              โทร. ๐๕๓ – ๒๐๐๓๐๐

บรรยายโดย อ.สมบัติ  ไตรศรีศิลป์ และคณะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทยอีกหลายท่าน

 

 

ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ช่วยแนะนำบอกต่อคนที่ท่านรักด้วยคะ                                                          

สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องสร้างเอง

 

 

 

 

468 ad