Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

หลักการแพทย์แผนไทยกับการรักษาโรค ( Covid – 19 )

หลักการแพทย์แผนไทยกับการรักษาโรค ( Covid – 19 ) โดยอ.วัลลภ เผ่าพนัส ประธานสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนากับ อ.ดร.ธนชัย พันธ์เกษมสุข อาจารย์ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

คลิกดูรายละเอียดตรงปุ่มนี้

แพทย์แผนไทยกับการรักษาโรค (Covid-19)
468 ad