Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

บทความสมาพันธ์ฯ

การแพทย์แผนไทยสู้ภัยโควิด – 19

Posted by on Apr 11, 2020 in ข่าวสาร, บทความสมาพันธ์ | 0 comments

การแพทย์แผนไทยสู้ภัยโควิด – 19

ถึงเวลาใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยสู้ภัยโควิด-19 ช่วยชาติ สถานการณ์ของโรคระบาดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือที่เรียกว่า “โควิด-19” (COVID-19) กำลังสร้างปัญหาสั่นสะเทือนทั่วโลก ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้ COVID-19 เป็นโรคระบาดใหญ่ทั่วโลก (Pandemic) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อเกิน 1 ล้านคนแล้ว สำหรับในประเทศไทย ณ วันที่ 8 เมษายน 2563 มียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ 2,369 ราย เสียชีวิตรวม 30 ราย และมียอดผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังอยู่นับหมื่นราย...

read more

รู้เท่าทันสันนิบาตฤดู : การดูแลสุขภาพช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย

Posted by on May 21, 2018 in บทความสมาพันธ์ | 0 comments

รู้เท่าทันสันนิบาตฤดู :  การดูแลสุขภาพช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย

เป็นที่รับรู้กันทั่วไปว่า ในประเทศไทยแบ่งฤดูกาลเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝนและฤดูหนาว ใน 1 ปี มี 12 เดือน  แต่ละฤดูกาล จึงมีกำหนดระยะเวลา 4 เดือน เท่าๆ กัน เริ่มต้นเดือนเมษายน ถึง กรกฎาคม เป็นเวลาแห่งฤดูร้อน เดือนสิงหาคม ถึงพฤศจิกายน เป็นเวลาแห่ง ฤดูฝน  เดือนธันวาคมถึงมีนาคม เป็นเวลาแห่งฤดูหนาว ในฤดูร้อน อากาศจะร้อน จนครบระยะเวลา 4 เดือน ก็ย่างเข้าฤดูฝน ฝนจะเริ่มตก อากาศร้อนจะลดลง ความเย็นและความชื้นเข้ามาแทนที่ และเมื่อครบระยะเวลา 4 เดือน ก็ย่างเข้าฤดูหนาว ฝนหยุดตกความชื้นจะหายไป อากาศเย็นเข้าแทนที่  จนครบ 4 เดือน ถ้าฤดูกาลเป็นไปตามกำหนด...

read more

เล่าประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยโรคเส้นเลือดสมองตัน

Posted by on Mar 23, 2016 in บทความสมาพันธ์, แพทย์แผนไทย | 0 comments

เล่าประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยโรคเส้นเลือดสมองตัน

ในช่วงเวลาปีเศษที่ผ่านมา  ดิฉันมีโอกาสได้ดูแลผู้ป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ จึงมีความตั้งใจที่จะเขียนบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้มาตลอดช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อเป็นเครื่องเตือนความทรงจำตนเองและคิดว่าอาจเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจบ้างไม่มากก็น้อย  จึงจะขอสมมุติชื่อผู้ป่วยว่าคุณโชคดี  เหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อคุณโชคดีเกิดอาการ แขน ขาอ่อนแรง  ปากเบี้ยว  ลิ้นกระด้าง  คางแข็ง  ต้องรีบพาส่งโรงพยาบาลโดยด่วน คุณหมอวินิจฉัยว่าเกิดจากเส้นเลือดในสมองอุดตัน  ทำการรักษาโดยฉีดยาละลายลิ่มเลือด  สามารถละลายลิ่มเลือดได้บางส่วน  คงเหลือเส้นเลือดเพียงบางส่วนที่ยังอุดตัน ...

read more

สุขภาพดีรู้ได้อย่างไร

Posted by on May 31, 2013 in บทความสมาพันธ์, แพทย์แผนไทย | 0 comments

สุขภาพดีรู้ได้อย่างไร

                                                                                  การที่กล่าวว่าสุขภาพแข็งแรงนั้นเป็นอย่างไร โดยทฤษฎีการแพทย์แผนไทยดัชนีชี้วัดสุขภาพที่แข็งแรงคือความสมดุลในร่างกายความ สมดุลของร่างกายสามารถรู้ได้อย่างไร รู้ได้จากการสำรวจความรู้สึกว่า เรารู้สึกเบาสบาย มีกำลัง เป็นอยู่ผาสุก ดังนั้น ทุกๆวันเราควรสำรวจความรู้สึกว่าร่างกายสมดุลหรือไม่ ถ้าร่างกายไม่สมดุลควรทำอย่างไร ก็ต้องปรับสมดุล ปรับอย่างไร                                      ...

read more

ร่างพระราชบัญญัติ วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ….

Posted by on Aug 30, 2012 in บทความสมาพันธ์ | 0 comments

ร่างพระราชบัญญัติ วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ….                    

read more

วิวัฒนาการการแพทย์แผนไทย

Posted by on Aug 30, 2012 in บทความสมาพันธ์, แพทย์แผนไทย | 0 comments

วิวัฒนาการการแพทย์แผนไทย

ประวัติความเป็นมา การแพทย์แผนไทยเชื่อกันว่ามีต้นกำเนิดมาจากการแพทย์แบบอายุรเวทของอินเดียโดยผู้ที่เป็นแพทย์แผนไทยทุกคนจะเคารพและยกย่องให้ท่านชีวกโกมารภัจจ์ แพทย์อินเดียซึ่งเป็นแพทย์ประจำตัวขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็น บรมครูด้านการแพทย์แผนไทย ซึ่งเรื่องนี้หากเราศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาจะทราบว่าในสมัยพุทธกาล ท่านครูแพทย์เล่าสืบต่อกันมาว่า หมอชีวกเป็นบุตรของนางสาลวดี โสเภณีประจำเมืองราชคฤห์ ซึ่งตั้งครรภ์โดยบังเอิญเมื่อคลอดออกมาจึงนำไปทิ้งไว้นอกเมือง เจ้าชายอภัยราชกุมารเก็บไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรม...

read more

สารศิลปยาไทย

Posted by on Aug 30, 2012 in บทความสมาพันธ์ | 0 comments

สารศิลปยาไทย สำหรับสมาชิก ที่มีความสนใจในสารศิลปยาไทย สามารถคลิกที่ลิงค์ เพื่อ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สารศิลปยาไทย (สมาคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม่)                        ...

read more