Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

สุขภาพดี วิถีล้านนา Lanna Health Fair 2016

ภาพกิจกรรมการประชุมวิชาการล้านนาเมืองสุขภาพ ครั้งที่ 2 “ก้าวเดินอย่างมั่นใจ วัยแห่งความสุข” และการออกคลินิกการแพทย์แผนไทยสาธิต ในงาน Lanna Expo 2016 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ ระหหว่างวันที่ 30 มิ.ย. – 6 ก.ค. 2559

 

 

 

 

468 ad