Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

สุขภาพดีวิถีไท เริ่มต้นได้ด้วยตนเอง

เชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “สุขภาพดีวิถีไท เริ่มต้นได้ด้วยตนเอง” ในงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 2

วันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้อง A 2 ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

 

1484895161331

1484895165967

468 ad