Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขอส่งความปรารถนาดีอันอบอุ่นนี้ให้แก่ท่านและครอบครัว ขอให้มีความสุขสันต์เนื่องในวันแห่งการเริ่มต้นใหม่ของปี การงานประสบความสำเร็จและก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป สวัสดีปีใหม่

 

468 ad