Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กับสภาการแพทย์แผนไทย สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง และคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณพิธี ชั้น 2 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่

 

468 ad