Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

รับสมัครและสอบความรู้ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อการสอบความรู้ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖  ในวันและเวลาราชการ โดย กำหนดสอบในวันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ สนามสอบ ๓ แห่ง คือ กรุงเทพฯ สุราษฎร์ธานี และเชียงใหม่

หากสนใจ สามารถดาวน์โหลด เอกสารประกาศคณะกรรมการฯ  ใบสมัคร และใบรับรองการตรวจสุขภาพ หรือ ติดต่อสอบถามรายละเอียดการรับสมัคร ได้ที่ งานธุรกิจสุขภาพ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธาณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

โทร. 053 – 211 048 – 50 ต่อ 302
โทรสาร. 053 – 212472
www.chiangmaihealth.com

 

วุฒิการศึกษา ที่ใช้สอบ

 

468 ad