Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

มะเร็งกับแพทย์แผนไทย

มะเร็งกับแพทย์แผนไทย

                ปัจจุบันคนเป็นโรคมะเร็งมาก จนเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับแรกของคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มะเร็งตับ และถุงน้ำดี มะเร็งปอด และมะเร็งลำไส้ ตลอดจนมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งมดลูกในสตรี ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งที่ใดก็ตามล้วนมีสาเหตุมาจาก สิ่งแปลกปลอมที่ไปรบกวนหรือกระตุ้นให้มีการแบ่งเซลล์ที่ผิดปกติไปของเนื้อเยื่อในอวัยวะต่างๆ

 

ทำให้เกิดเป็นเนื้อร้ายจนกระทั่งไปรบกวนการทำงานของระบบอวัยวะต่างๆให้ผิดปกติไปทำให้การใช้ชีวิตเป็นไปด้วยความทุกข์ทรมาน ด้วยมีธาตุไฟกำเริบ และเผาผลาญมาก ประกอบกับรับประทานอาหารได้น้อยจึงทำให้น้ำหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็ว

 

สารพิษหรือสิ่งแปลกปลอมที่ไปรบกวนหรือกระตุ้นให้มีการแบ่งตัวของเซลล์ที่ผิดปกตินั้น  จะยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆ  ถ้าเปรียบเซลล์ตั้งต้นเหมือนต้นฉบับสิ่งพิมพ์ เมื่อเรานำไปถ่ายเอกสาร แล้วนำเอาฉบับที่ก๊อบปี้ไปถ่ายเอกสารต่อไปเรื่อยๆ อย่างนี้สัก 100 ครั้ง 1,000 ครั้ง เราก็จะได้ผลสุดท้ายของการถ่ายเอกสารที่เลอะเลือนไม่ชัดเจน อาจมีสาเหตุมาจากกระดาษไม่ดี คนถ่ายเอกสารไม่เก่ง เครื่องถ่ายไม่ชัด ตลอดจนหมึกไม่มีประสิทธิภาพ  ฉันใดก็ฉันนั้น เซลล์ในร่างกายเราก็มีช่วงชีวิตของเซลล์ที่แตกต่างกันไป บางชนิดมีอายุนาน บางชนิดมีอายุสั้น ตัวอย่างเซลล์เม็ดเลือดแดงก็จะมีอายุเพียง 120 วัน ดังนั้นเราจึงสามารถไปบริจาคโลหิตทุก 3 เดือน เมื่อเป็นเช่นนี้ เซลล์เนื้อเยื่อที่มีช่วงชีวิตสั้น ก็จะมีโอกาสเป็นมะเร็งได้มาก  เพราะเซลล์จะเสื่อมสลายและสร้างขึ้นทดแทนใหม่ เช่น เซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ และเซลล์ตับ เพราะในร่างกายของเราไม่สามารถเก็บรักษาเซลล์ต้นกำเนิด เพื่อเป็นต้นแบบในการแบ่งเซลล์ครั้งต่อๆ ไปได้ เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปรบกวนการแบ่งเซลล์จึงทำให้เกิดความผิดปกติและเป็นก้อนเนื้อร้ายอย่างที่พบเห็น เป็นมะเร็งกันมากมาย

สิ่งแปลกปลอมที่ทำให้เกิดการกระตุ้นการแบ่งเซลล์ที่ผิดปกตินั้นมีสาเหตุมาจาก ภายนอก และภายในของร่างกาย  ภายนอกได้แก่ อากาศเป็นพิษ น้ำเป็นพิษ สารเคมีเป็นพิษ แม้กระทั่งคลื่นไฟฟ้า และรังสีที่เรามองไม่เห็น ตลอดจนเชื้อจุลินทรีย์และไวรัส เป็นต้น  สำหรับภายในร่างกายนั้น ร่างกายจะผลิตสารอนุมูลอิสระ หลังจากเกิดปฏิกิริยาเคมีในร่างกายยามปกติ และจะเกิดขึ้นมากในคนที่ใช้ชีวิตที่ผิดธรรมชาติทำให้ กินไม่ได้ นอนไม่หลับ ขับถ่ายไม่ดี โดยเฉพาะคนที่มี ไฟสุมทรวง ทั้งหมดนี้ล้วนทำให้เกิดสารพิษสะสมขึ้นมากในร่างกายก็จะทำให้ระบบเลือดเต็มไปด้วยสารพิษไปสะสมอยู่บริเวณเนื้อเยื่ออวัยวะใด ก็จะมีผลไปกระตุ้นให้การแบ่งเซลล์ผิดปกติไป และเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง

ฉะนั้น เมื่อเราทราบสาเหตุแล้ว การป้องกันและกำจัดเหตุได้ เพียงเท่านี้เราก็จะห่างไกลจากโรคมะเร็งทั้งปวงได้  จะสังเกตเห็นได้ว่า คนที่เป็นมะเร็งมักจะเป็นคนที่วิตกกังวล โมโหร้าย อารมณ์ฉุนเฉียว คิดแต่สิ่งไม่ดี มีความอิจฉาริษยา และคร่ำเครียดมากเกินไป ไม่รู้จักปล่อยวางจึงจะทำให้ธาตุไฟ (ชิรณมัคคี)กำเริบ ถ้ามีการกำจัดธาตุไฟนี้ให้ดีและป้องกันไม่ให้เกิด รับรองได้ว่าโรคมะเร็งจะไม่เป็นแน่นอน

การกำจัดธาตุไฟ ชิรณมัคคี ได้อย่างไร โปรดปรึกษาผู้รู้ ขอให้ทุกท่าน จงมีสุขภาพดี ไม่มีโรคมะเร็ง โดยการกินอยู่อย่างรู้คุณค่า และเข้าใจธรรมชาติ เพราะเป็นโรคที่ป้องกันง่ายมาก แต่รักษาค่อนข้างยาก

                                                                                                                                                                                                                                 สมบัติ  ไตรศรีศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาปัญญาไท
เลขาธิการสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                       

                                               

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ:  www.amulet.in.th/forums
www.eduvc.oas.psu.ac.th
www.gotoknow.org
www.silapasart.com
www.student.chula.ac.th

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา  เป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ที่ไม่แสวงผลกำไร วัตถุประสงค์หลักขององค์กรคือ เผยแพร่ ส่งเสริม และอนุรักษ์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน   จักขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลและภาพประกอบบทความ

468 ad