Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

มหกรรมหมอพื้นบ้านนานาชาติ ICETM 2011

24 – 28 สิงหาคม 2554 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน “มหกรรมหมอพื้นบ้านนานาชาติ ICETM 2011” ณ.เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

 

468 ad