Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย

         การแพทย์แผนไทย หรือมักเป็นที่รู้จักกันว่า การแพทย์แผนโบราณ เป็นความพยายามจะอธิบายภาวะต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพ ทั้งสภาวะปกติ และสภาวะที่ผิดปกติ (เป็นโรค) โดยใช้ทฤษฎีความสมดุลของธาตุต่าง ๆ ในร่างกายเข้ามาอธิบาย ผสมผสานองค์ความรู้จากวัฒนธรรมอินเดีย พุทธศาสนา และองค์ความรู้ที่ถูกพัฒนาขึ้นเองโดยครูการแพทย์แผนไทย คือ ชีวกโกมารภัจจ์

         การแพทย์แผนไทย อาจหมายถึง กระบวนการทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย บำบัด หรือป้องกันโรค หรือการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพของมนุษย์หรือสัตว์ การผดุงครรภ์ การนวดไทย และหมายความรวมถึงการเตรียมการผลิตยาแผนไทย ประดิษฐ์อุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ โดยอาศัยความรู้หรือตำราที่ได้ถ่ายทอดและสืบต่อกันมา

         การแพทย์แผนไทยอาจจะไม่มีองค์ความรู้ด้านกลไกการเกิดโรค และเทคนิคทางศัลยกรรมมากนัก แต่ต้องมีองค์ความรู้ด้านกลวิธีทางคลินิก เช่น การซักประวัติ และการรักษาด้วยยา เพียงแต่ขาดหลักฐานเชิงประจักษ์ทางคลินิก ซึ่งก็มาจากกฎข้อบังคับตามใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ที่ว่า “มิให้แพทย์แผนไทยกระทำการอันเป็นวิทยาศาสตร์ใด ๆ” นั่นเอง ทำให้ไม่สามารถมีการตั้งสมมุติฐานและวิจัยได้อย่างเต็มที่

โรคภูมิแพ้กับโรคแพ้ภูมิ

Posted by on Feb 25, 2013 in แพทย์แผนไทย | 0 comments

โรคภูมิแพ้กับโรคแพ้ภูมิ

โรคภูมิแพ้ ต่างจาก โรคแพ้ภูมิอย่างไร                 – โรคภูมิแพ้ เกิดจากภูมิต้านทานภายในร่างกายมีความอ่อนแอและอ่อนไหว ไวต่อสิ่งระคายเคืองและสิ่งแปลกปลอมที่ร่างกายสัมผัส ทั้งทางตา หู จมูก ลิ้น กายสัมผัส และจิตใจ                  – โรคแพ้ภูมิ  หมายถึง ระบบภูมิคุ้มกัน (Immune) เข้มแข็งมากเกินไป ทำลายสิ่งแปลกปลอมได้   ทุกอย่างที่ร่างกายสัมผัส จนกระทั่งทำร้ายเซลล์ในร่างกายของตนเอง เช่น โรคพุ่มพวง (SLE) หรือมะเร็งเม็ดเลือดขาว Leukemia เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ทั้งโรคภูมิแพ้ และโรคแพ้ภูมิ ทางการแพทย์แผนไทยถือว่า...

read more

มะเร็งกับแพทย์แผนไทย

Posted by on Feb 20, 2013 in แพทย์แผนไทย | 0 comments

มะเร็งกับแพทย์แผนไทย

มะเร็งกับแพทย์แผนไทย                 ปัจจุบันคนเป็นโรคมะเร็งมาก จนเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับแรกของคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มะเร็งตับ และถุงน้ำดี มะเร็งปอด และมะเร็งลำไส้ ตลอดจนมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งมดลูกในสตรี ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งที่ใดก็ตามล้วนมีสาเหตุมาจาก สิ่งแปลกปลอมที่ไปรบกวนหรือกระตุ้นให้มีการแบ่งเซลล์ที่ผิดปกติไปของเนื้อเยื่อในอวัยวะต่างๆ   ทำให้เกิดเป็นเนื้อร้ายจนกระทั่งไปรบกวนการทำงานของระบบอวัยวะต่างๆให้ผิดปกติไปทำให้การใช้ชีวิตเป็นไปด้วยความทุกข์ทรมาน ด้วยมีธาตุไฟกำเริบ และเผาผลาญมาก...

read more

การรักษาโรคความดันโลหิตสูง

Posted by on Jan 17, 2013 in แพทย์แผนไทย | 0 comments

การรักษาโรคความดันโลหิตสูง

 คู่มือการรักษาโรคความดันโลหิตสูง ด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ความดันโลหิต คืออะไร ความดันโลหิต เป็นแรงดันเลือดที่เกิดจากหัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกาย ซึ่งวัดได้ 2 ค่า คือ • ความดันโลหิตค่าบน คือ แรงดันโลหิตขณะที่หัวใจบีบตัว (Systolic) • ความดันโลหิตค่าล่าง คือแรงดันโลหิตขณะที่หัวใจคลายตัว (Diastolic) ในคนปกติ ความดันโลหิต ไม่ควรเกิน 130/85 มิลลิเมตรปรอท (จากการประชุมร่วมขององค์การอนามัยโลก และ International Society of Hypertension ปี 1999) ตารางแสดงความดันโลหิตสูงในระดับต่าง ๆ ซึ่งแบ่งตามความรุนแรงในผู้ใหญ่ที่มีอายุตั้งแต่ 18...

read more

วารยักษ์วาโย

Posted by on Jan 16, 2013 in แพทย์แผนไทย | 0 comments

วารยักษ์วาโย

วารยักษ์วาโย (ไตรกลีเซอไรด์สูง,  โคเลสเตอรอลสูง,  นิ่วกรดยูริค)   ลักษณะอาการ :  มักกระทำให้อยากของหวานของคาว  เนื้อ  ปู  ปลา  หอย  ครั้นบริโภคเข้าไปทำให้เสียดชายโครงทั้งสองข้าง  และให้จุกอก  แล้วแล่นมาจับเอาองคชาต  กระทำให้มือตีนตายและหิวโหยหาแรงมิได้  ลมจำพวกนี้บังเกิดขึ้นกับผู้ใดถึงปี ๑  จะทำให้มือตีนทั้งสองนั้นเสีย  ดังกล่าวมานี้ฯ   หลักเหตุผลทางการแพทย์ : ๑.     กินของหวานมาก ’  →  ไตรกลีเซอไรด์สูง (Triglyceride)        ๒.    กินของคาวมาก ’ →  โคเลสเตอรอลสูง  (Cholesterol)  เนื้อ, กุ้ง, หอย, ปู, ปลา’ → กรดยูริค (Uric Acid) ๓.   ...

read more

สรรพคุณยาหอม

Posted by on Dec 29, 2012 in แพทย์แผนไทย | 0 comments

สรรพคุณยาหอม

 ยาหอมไทยดีอย่างไร ยาหอม เป็นยาแผนโบราณที่อยู่คู่กับสังคมไทยมากกว่า 3 ศตวรรษ แม้ในปัจจุบันสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปมาก การแพทย์แบบวิทยาศาสตร์ซึ่งรักษาหลาย ๆ โรคให้หายได้อย่างรวดเร็ว ได้รับความนิยมสูงขึ้นจนทำให้ยาไทยแทบทุกชนิดถูกทอดทิ้งและเสื่อมถอยลง แม้ว่ายาหอม ยังคงได้รับความนิยมอยู่บ้างแต่ถูกจำกัดอยู่ในเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ เพราะภาพลักษณ์ของยาหอมในความรู้สึกของคนยุคนี้ คือ ความแก่ ชรา โบราณเมื่อบริบททางสังคมและวัฒนธรรมเปลี่ยนไป ยาฝรั่งและการรักษาโรคแบบตะวันตกเริ่มเข้ามามีบทบาทในประเทศไทย ประกอบกับยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศตามแบบตะวันตก...

read more

โรค+4+โรค

Posted by on Nov 30, 2012 in แพทย์แผนไทย | 0 comments

โรค+4+โรค

• 1. โรคอ้วน ในปัจจุบันโรคอ้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคอื่นๆ ตามมา เช่น ไขมันในเส้นเลือด เบาหวาน ความดัน โรคตับแข็ง หัวใจ อัมพฤกษ์ อัมพาตและอื่น ๆ อีกมากมาย ประกอบกับโรคอ้วนยังทำให้บุคลิกภาพและความสวยงามสูญเสียไป และอาจจะมีผลต่อข้อเข่าและข้อเท้าที่ต้องทนแบกรับน้ำหนัก ดังนั้น เรามาทำความเข้าใจกับ สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคอ้วน ซึ่งพอสรุปได้ ดังนี้ 1. การรับประทานอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่สมดุล และไม่เป็นธรรมชาติ และที่สำคัญ คือ รับประทานมากจนเกินความจำเป็น เพราะปกติ ควร ทาน 1 มื้อ ต่อวัน ก็มีชีวิตรอดอยู่ได้ จากพระไตรปิฏก สำหรับมื้อที่ 2 เพื่อการทำงาน...

read more

โรคบ้านหมุน (Vertigo)

Posted by on Nov 24, 2012 in แพทย์แผนไทย | 0 comments

โรคบ้านหมุน (Vertigo)

โรคบ้านหมุน  (Vertigo) สาเหตุ เกิดจากธาตุลมแปรปรวน ไหลเวียนติดขัดเกิดแรงอัดในช่องหูแล้วทำให้น้ำในหูชั้นใน (Cochlea) เสียสมดุล ทำให้สูญเสียการทรงตัวและการมองเห็นทำให้ตามองภาพเลื่อนเป็นฉากๆ เหมือนกดชัตเตอร์เดินโซเซ และมีอาการเหมือนบ้านหมุน บางครั้งทำให้เวียนศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน  การรักษาต้องปรับสมดุลของธาตุลม พอสรุปได้ดังนี้                 1. มีการนวดรักษาตามเส้นประธานสิบ                 2. มีการกินยาถ่ายธาตุลม                 3. มีการอบความร้อนและสมุนไพร                 4. มีการกินยาหอมปราบลม                 5....

read more

ประวัติการแพทย์แผนไทย

Posted by on Nov 24, 2012 in แพทย์แผนไทย | 0 comments

ประวัติการแพทย์แผนไทย

ประวัติความเป็นมาและหลักการรักษาโรคตามทฤษฎีแพทย์แผนไทย ประวัติความเป็นมา การแพทย์แผนไทยเชื่อกันว่ามีต้นกำเนิดมาจากการแพทย์แบบอายุรเวทของอินเดียโดยผู้ที่เป็นแพทย์แผนไทยทุกคนจะเคารพและยกย่องให้ท่านชีวกโกมารภัจจ์ แพทย์อินเดียซึ่งเป็นแพทย์ประจำตัวขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็น บรมครูด้านการแพทย์แผนไทย ซึ่งเรื่องนี้หากเราศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาจะทราบว่าในสมัยพุทธกาล ท่านครูแพทย์เล่าสืบต่อกันมาว่า หมอชีวกเป็นบุตรของนางสาลวดี โสเภณีประจำเมืองราชคฤห์ ซึ่งตั้งครรภ์โดยบังเอิญเมื่อคลอดออกมาจึงนำไปทิ้งไว้นอกเมือง...

read more

การย่างแคร่

Posted by on Nov 19, 2012 in แพทย์แผนไทย | 0 comments

การย่างแคร่

  • การย่างแคร่ การย่างแคร่หรือการย่างไฟนั้น ในสมัยโบราณมักจะทำให้กับหญิงหลังคลอด เพื่อเป็นการป้องกันอาการเจ็บป่วยที่จะตามมา หรือที่เรียกว่า อาการสะบัดร้อนสะบัดหนาว หรือบางทีเรียกว่าโรคลมผิดเดือน แต่ในสมัยนี้ไม่ได้นิยมกันเฉพาะหญิงหลังคลอดเท่านั้น แต่ยังนิยมกันในคนปกติที่ต้องการผ่อนคลาย บรรเทาความปวดเมื่อยตามร่างกาย ความเหนื่อยล้าจากการทำงาน และอาการเจ็บป่วยที่เกิดจากอุบัติเหตุต่างๆ เช่น หกล้ม ตกต้นไม้ แล้วทำให้เกิดเลือดคลั่ง เลือดตกใน เพราะการย่างแคร่หรือย่างไฟนั้น เป็นการใช้ความร้อนแห้งแบบห้องอบซาวน์น่าสมัยใหม่...

read more