Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

ประกาศให้ทุนเรียนนวดแผนไทย

รับสมัครผู้ที่สนใจเรียนนวดแผนไทย ฟรี                                                                       

  เรียนจบแล้วมีการทำแน่นอน สอบถามรายละเอียดได้ที่ ช่างหล่อคลินิก เลขที่ ๔๙ ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 โทรศัพท์ ๐๕๓ – ๒๐๐๓๐๐ เวลาทำการ ๐๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. (เว้นวันอาทิตย์)

468 ad