Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

น้ำผึ้งสมุนไพร “รมัยพร”

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์

 แต่เดิมคนไทยผลิตสบู่โดยใช้น้ำจากขี้เถ้า มาใช้ในการชำระล้างในครัวเรือนมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ โดยใช้เป็นสารชำระล้างอเนกประสงค์ ทั้งถูตัว สระผม ซักผ้าล้างถ้วย ล้างชามจนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่สอง มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ชำระล้าง และทำความสะอาดร่างกายได้พัฒนาให้มีการผลิตเป็นระบบอุตสาหกรรมครั้งละจำนวนมากๆ ทำให้ราคาถูกลง และสะดวกในการใช้ ทำให้ภูมิปัญญาดั้งเดิมในการผลิตสบู่เริ่มถดถอย และสูญหายไป
ในปัจจุบันความรู้เรื่องสมุนไพร อันเป็นภูมปัญญาดั้งเดิมได้รับการรื้อฟื้นองค์ความรู้ และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาวิจัยพืชสมุนไพรหลายชนิดในห้องทดลอง เพื่อนำพืชสมุนไพรดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ ซึ่งนอกจากจะนำมาใช้เป็นยาสมุนไพรแล้ว ในตลาดเครื่องสำอางก็ได้มีการนำสารสกัดจากสมุนไพรมาใช้เป็นส่วนผสมที่เรียกว่า “เวชสำอาง” เป็นจำนวนมาก

สบู่เหลวน้ำผึ้งสมุนไพร “รมัยพร” เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่รมัยเฮิร์บผลิตขึ้นภายใต้แนวคิด อนุรักษ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพชนเอาไว้ ไม่ให้สูญหายไปพร้อมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยนำเอาพืชสมุนไพรหลายชนิด ซึ่งเป็นที่รับรู้และยอมรับกันอย่างแพร่หลายอยู่แล้วว่ามีคุณสมบัติด้านการบำรุงผิวพรรณ อาทิเช่น มะขามเปียก ว่านหางจระเข้ ขมิ้น ไพลและน้ำผึ้ง

ซึ่งผลจากความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องและยาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 จนถึงปัจจุบัน สบุ่เหลวน้ำผึ้งสมุนไพร “รมัยพร” และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้รับการตอบรับจากตลาดเครื่องสำอางสมุนไพร หรือที่เรียกว่าเวชสำอางในระดับที่น่าพอใจ โดย รมัยเฮิร์บมีความตั้งใจที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีเบ้าหมายการจำหน่ายเข้าสู่ตลาดสากลต่อไป

รมัยเฮิร์บ

                                                      ๖๙๙/๑๘ ม.๑๒ (เชียงใหม่ล้านนาวิลเลจ ๖) ถ.วงแหวนรอบศาลากลาง ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๐๐

โทรศัพท์ ๐๕๓ – ๒๙๖๑๘๖ เว็บไซต์ www.ramaiherbs.com

 

 

468 ad