Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

นวดตอกเส้น รุ่นที่ 17

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยจัดอบรมและวิชาการ (ESC) งานบริหารวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตร “นวดตอกเส้น เพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 17 (จำนวน 30 ชั่วโมง)

*** ติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยจัดอบรมและวิชาการ (ESC) ***

ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะแพทย์ศาตร์ มช.

โทรศัพท์ 053- 947682 , 080-1250369 ในวันเวลาราชการ

 

468 ad