Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

Facebook

Most Recent Articles

Lanna Expo 2019

เชิญเที่ยวงาน Lanna Expo 2019...

Read More

การอบรมเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทย 5 กลุ่มอาการ

...

Read More

ประชุมเสวนาทางวิชาการเรื่อง “กัญชาในตำรับยาไทย”

เชิญร่วมพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยและประชุมเสวนาทางวิชาการเรื่อง...

Read More