Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

กิจกรรม

ทีมพลเรือเอกชาญชัย

Posted by on Dec 15, 2017 in กิจกรรม, ข่าวสาร | 0 comments

ทีมพลเรือเอกชาญชัย

เนื่องจากจะมีการเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยในอีกไม่นานนี้ ขอท่านสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทยช่วนสนับสนุนทีมพลเรือเอกชาญชัย โปรดเลือกยกทีม  ...

read more

การแพทย์ภูมิปัญญาไทย สมุนไพรล้านนา

Posted by on Dec 5, 2017 in กิจกรรม, ข่าวสาร | 0 comments

การแพทย์ภูมิปัญญาไทย สมุนไพรล้านนา

เชิญร่วมงานการแพทย์ภูมิปัญญาไทย สมุนไพรล้านนา วันที่ 22 -23 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเเชียงใหม่  ( UNISERV CMU ) ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ ลิงค์ที่แนบมา คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน...

read more

สุขภาพดี วิถีล้านนา Lanna Health Fair 2016

Posted by on Aug 3, 2016 in กิจกรรม | 0 comments

สุขภาพดี วิถีล้านนา Lanna Health Fair 2016

ภาพกิจกรรมการประชุมวิชาการล้านนาเมืองสุขภาพ ครั้งที่ 2 “ก้าวเดินอย่างมั่นใจ วัยแห่งความสุข” และการออกคลินิกการแพทย์แผนไทยสาธิต ในงาน Lanna Expo 2016 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ ระหหว่างวันที่ 30 มิ.ย. – 6 ก.ค. 2559      ...

read more

Lanna Health Fair 2016

Posted by on Jun 10, 2016 in กิจกรรม, ข่าวสาร | 0 comments

Lanna Health Fair 2016

เชิญเที่ยวงาน Lanna Health Fair 2016 สุขภาพยั่งยืนวิถีล้านนา  ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. – 6 ก.ค. 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาจิ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา...

read more

มหกรรมล้านนาเมืองสุขภาพ Lanna City Wellness (Lanna Expo 2015)

Posted by on Sep 30, 2015 in กิจกรรม, ทั่วไป | 0 comments

มหกรรมล้านนาเมืองสุขภาพ Lanna City Wellness (Lanna Expo 2015)

มหกรรมล้านนาเมืองสุขภาพ Lanna City Wellness (Lanna Expo 2015) ระหว่างวันที่ 4-13 กันยายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เชียงใหม่            ดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติมหรือติดตามข่าวสารด้านการแพทย์แผนไทยและสุขภาพ ได้ที่ลิงค์ข้างล่างนี้...

read more

งานแถลงข่าวล้านนาเอ็กโป 2558 (Lanna Expo 2015)

Posted by on Aug 25, 2015 in กิจกรรม, ข่าวสาร | 0 comments

งานแถลงข่าวล้านนาเอ็กโป 2558 (Lanna Expo 2015)

งานแถลงข่าวล้านนาเอ็กโป 2558 (Lanna Expo 2015) ณ โรงแรมอนันตรา เชียงใหม่            ...

read more

Lanna Wellness City Fair (Lanna Expo 2015)

Posted by on Jul 31, 2015 in กิจกรรม | 0 comments

Lanna Wellness City Fair (Lanna Expo 2015)

เชิญเที่ยวงานมหกรรมล้านนาเมืองสุขภาพ Lanna Wellness City Fair (Lanna Expo 2015) วันที่ 4-13 กันยายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เชียงใหม่ ภายในงานพบกับคลินิกแพทย์แผนไทยต้นแบบที่ใหญ่ที่สุดในภาดเหนือ งานประชุมวิชาการ ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร สินค้าเพื่อสุขภาพต่างๆมากมาย และกิจกรรมบันเทิงบนเวทีอีกหลากหลาย        ...

read more

เวทีเสวนาเพื่อจัดทำข้อเสนอแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

Posted by on Mar 6, 2015 in กิจกรรม | 0 comments

เวทีเสวนาเพื่อจัดทำข้อเสนอแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ให้ดำเนินการจัดเวทีเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำข้อเสนอแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในวันอังคาร ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องดอยหลวง โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่...

read more

การประชุมสมาพันธ์ฯ วันที่ 6 ธ.ค.57

Posted by on Dec 6, 2014 in กิจกรรม | 0 comments

การประชุมสมาพันธ์ฯ วันที่ 6 ธ.ค.57

เมื่อวันเสาร์ ที่ 6 ธันวาคม 2557 ได้มีการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร IDI โดยมีพลเรือเอก ชาญชัย เจริญสุวรรณ อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ สมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ (สปช.) ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธ…รรมนูญด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มาเยี่ยมชมสมาพันธ์ฯ รับฟังข้อเสนอแนะ โดยทางสมาพันธ์ฯได้เสนอแนวทางปฎิรูประบบสุขภาพแบบแพทย์แผนไทยเพื่อการพึ่งพาตนเอง หวังว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะสนับสนุนแพทย์แผนไทยมากขึ้นค่ะ...

read more

เลือกตั้งคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย

Posted by on Jul 3, 2014 in กิจกรรม, ข่าวสาร | 0 comments

เลือกตั้งคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย

แพทย์แผนไทยมรดกภูมิปัญญาของแผ่นดิน    กำเนิดสภาการแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยในอดีตเคยรุ่งเรืองและยิ่งใหญ่ในแผ่นดินสยามมาแต่เก่าก่อน ตั้งแต่ยุคก่อนกรุงสุโขทัย ยุคกรุงสุโขทัย จนมาถึงยุคกรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประวัติศาสตร์ได้จารึกไว้ว่าการแพทย์แผนไทยมีความรุ่งเรืองมาก มีการรวบรวมตำรายาเรียกว่า “ตำราพระโอสถพระนารายณ์” เรามาสูญเสียภูมิปัญญาทางการแพทย์ครั้งใหญ่ในครั้งที่เราเสียกรุงให้แก่พม่าครั้งที่ 2 แต่บรรพบุรุษเราก็ได้กอบกู้เอกราชและฟื้นฟูการแพทย์ขึ้นมาใหม่ โดยเมื่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้ว รัชกาลที่ 1...

read more