Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

ติดต่อเรา

ติดต่อสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและยินดีรับฟังคำแนะ นำคำติชม ในรายละเอียกของการดำเนินงาน ในโครงการต่างๆ ห้ากท่านมีข้อเสนอแนะ และ ต้องการติดต่อ เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับสมาพันธ์ ท่านสามารถ กรอกรายละเอียก ตามช่องรายการด้านล่าง เพื่อส่งของเสนอแนะ หรือ ของร้องเรียนต่างๆ ของ่ท่านมายังสมาพันธ์โดยตรง ผ่านทาง WEBSITE www.lannahealth.com, E-mail :  lannahealth@gmail.com

 

** นายวัลลภ เผ่าพนัส   ประธานสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา
สถานที่ติดต่อ

ร้านภูมิสมุนไพร 336/16 ม.4 อาคารพาณิชย์หมู่บ้านสมหวัง (วงแหวนรอบ 3)  ต.สันผักหวาน
อ.หางดง จ.เชียงใหม่  50230
โทรศัพท์: 053-482336  มือถือ: 086-9197909

** นายสมบัติ ไตรศรีศิลป์  เลขาธิการ
สถานที่ติดต่อ
โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท 49 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ : 053-200300  Fax : 053-203104 มือถือ: 081-8837845

** เลขานุการคณะกรรมการ และฝ่ายประสานงานธุรการสมาพันธ์ฯ   
สถานที่ติดต่อ
ร้านเฮิร์บเฮาส์ 216/8 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
มือถือ: 088-4007936  Line ID: mazda297  (รุ้งวรรณา)

 

 

 

Captcha:
2 + 10 =