Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

ทีมพลเรือเอกชาญชัย

เนื่องจากจะมีการเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยในอีกไม่นานนี้ ขอท่านสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทยช่วนสนับสนุนทีมพลเรือเอกชาญชัย โปรดเลือกยกทีม...

Read More

การแพทย์ภูมิปัญญาไทย สมุนไพรล้านนา

เชิญร่วมงานการแพทย์ภูมิปัญญาไทย สมุนไพรล้านนา วันที่ 22 -23 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเเชียงใหม่  (...

Read More

เรียนแพทย์แผนไทย ปีการศึกษา 2561

รับสมัครเรียนแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2561  หลักสูตรที่เปิดสอน เวชกรรมไทย เรียน 3 ปี เภสัชกรรมไทย เรียน 2 ปี นวดไทย เรียน 2 ปี...

Read More

สุขภาพดีวิถีไท เริ่มต้นได้ด้วยตนเอง

เชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “สุขภาพดีวิถีไท เริ่มต้นได้ด้วยตนเอง” ในงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 วันที่ 31...

Read More

เชิญร่วมงาน วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ

เชิญร่วมงาน วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ วันเสาร์ ที่ 29 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อุทธยานหลวงราชพฤกษ์...

Read More

Lanna Health Fair 2016

เชิญเที่ยวงาน Lanna Health Fair 2016 สุขภาพยั่งยืนวิถีล้านนา  ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. – 6 ก.ค. 2559 ณ...

Read More