Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กับสภาการแพทย์แผนไทย...

Read More

เรียนแพทย์แผนไทย ปีการศึกษา 2561

รับสมัครเรียนแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2561  หลักสูตรที่เปิดสอน เวชกรรมไทย เรียน 3 ปี เภสัชกรรมไทย เรียน 2 ปี นวดไทย เรียน 2 ปี...

Read More

ร้านขายยา”ภูมิสมุนไพร”

 “ภูมิสมุนไพร”  เป็นร้านขายยาแผนไทย และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากสมุนไพร รับปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยาสมุนไพร โดย เภสัชกรแผนไทย...

Read More

มหกรรมล้านนาเมืองสุขภาพ Lanna City Wellness (Lanna Expo 2015)

มหกรรมล้านนาเมืองสุขภาพ Lanna City Wellness (Lanna Expo 2015) ระหว่างวันที่ 4-13 กันยายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ...

Read More

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขอส่งความปรารถนาดีอันอบอุ่นนี้ให้แก่ท่านและครอบครัว ขอให้มีความสุขสันต์เนื่องในวันแห่งการเริ่มต้นใหม่ของปี...

Read More

งานบรรยายพิเศษ คณะเกษตรศาสตร์ มช.

บรรยายกาศงานบรรยายพิเศษเรื่อง ” รู้สมุนไพรไทย หาย…ห่างจากโรคความดันและเบาหวาน” ณ...

Read More