Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

แผ่นพับประชาสัมพันธ์สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

สามารถดาวน์โหลดแผ่นพับประชาสัมพันธ์สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนาได้ตามลิ้งค์ข้างล่างนี้   แผ่นพับ 1   แผ่นพับ 2    ...

Read More

พ.ร.บ.วิชาชีพแพทย์แผนไทย

 พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ประกาศใช้แล้ว  ดูรายละเอียดได้ตามไฟล์ที่แนบมา     พ.ร.บ.วิชาชีพแพทย์แผนไทย...

Read More