Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

Facebook

Most Recent Articles

Lanna Expo 2019

เชิญเที่ยวงาน Lanna Expo 2019 ณ.ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 7 กรกฏาคม 2562 เวลา 10.00 -20.00 น. (เสาร์-อาทิตย์ 10.00 -21.00...

Read More

การอบรมเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทย 5 กลุ่มอาการ

การอบรบถ่ายทอดความรู้สู่กลุ่มเป้าหมายและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการรักษาโรคด้วยแพทย์แผนไทย 5 กลุ่มอาการ ระหว่างวันที่ 3-7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องพันตน โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว ในกลุ่มเป้าหมาย 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1...

Read More

ประชุมเสวนาทางวิชาการเรื่อง “กัญชาในตำรับยาไทย”

เชิญร่วมพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยและประชุมเสวนาทางวิชาการเรื่อง...

Read More