Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

Facebook

Most Recent Articles

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กับสภาการแพทย์แผนไทย สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง...

Read More

Lanna Expo 2019

เชิญเที่ยวงาน Lanna Expo 2019 ณ.ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 7 กรกฏาคม 2562 เวลา 10.00 -20.00 น. (เสาร์-อาทิตย์ 10.00 -21.00...

Read More

การอบรมเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทย 5 กลุ่มอาการ

...

Read More