Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

Facebook

Most Recent Articles

หลักการแพทย์แผนไทยกับการรักษาโรค ( Covid – 19 )

หลักการแพทย์แผนไทยกับการรักษาโรค ( Covid – 19 ) โดยอ.วัลลภ เผ่าพนัส ประธานสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนากับ อ.ดร.ธนชัย พันธ์เกษมสุข อาจารย์ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์...

Read More

การแพทย์แผนไทยสู้ภัยโควิด – 19

ถึงเวลาใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยสู้ภัยโควิด-19 ช่วยชาติ สถานการณ์ของโรคระบาดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือที่เรียกว่า “โควิด-19” (COVID-19) กำลังสร้างปัญหาสั่นสะเทือนทั่วโลก...

Read More

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU...

Read More