Pages Navigation Menu

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

Facebook

Most Recent Articles

เชิญร่วมงาน วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ

เชิญร่วมงาน วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ วันเสาร์ ที่ 29 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อุทธยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวนโลก) เข้าร่วมงาน ฟรี ไม่ต้องซื่อบัตรผ่านประตู...

Read More

ฤดูฝนกำลังจะมา ดูแลสุขภาพอย่างไรดี

 ในปีพุทธศักราช 2559 สภาพอากาศร้อนมากกว่าทุกปี  กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมรับอุณหภูมิที่จะสูงถึง 42-44 องศาเซลเซียส  แล้วก็เป็นจริงตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือน   ตามทฤษฏีแพทย์แผนไทย...

Read More

สุขภาพดี วิถีล้านนา Lanna Health Fair 2016

ภาพกิจกรรมการประชุมวิชาการล้านนาเมืองสุขภาพ ครั้งที่ 2...

Read More